SOLAS DİREKTİFİ BİLGİLENDİRME

SOLAS DİREKTİFİ HAKKINDA yönerge ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’nün internet sitesinde yayınlanmıştır. Konuyla lgili  yönetmelik      http://www.baykon.com/core/uploads/page/document/2330_120716472568952.pdf

                                                                                                                                                                                                                            

 

Yapılması talep edilen işlem, SOLAS Direktifi kapsamında yapılacak işlem KANTARIN DOĞRULANMASIDIR. Bu işlem sırasında belirlenen hataların düzeltilmesi ve giderilmesi için tamir, ayar yapılmaz. YAPILAN İŞLEM SONRASINDA KANTAR DOĞRU ÇALIŞIYOR VE BELİRLENEN HATA SINIRLARI İÇİNDEYSE “UYGUNDUR”, BELİRLENEN HATA SINIRLARI DIŞINDA İSE KANTAR “UYGUN DEĞİLDİR” şeklinde sertifikalanır. Firma kantarın düzeltmesini yaptıktan sonra TEKRAR DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPILMALIDIR.

Bu işin firma içinde ve taşıyıcı taraflar arasında yerine getirilmesi gereken ilave prosedürler vardır. SOLAS yönergesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili yönergeden alınarak kısaca aşağıda verilmiştir;

HERŞEYE RAĞMEN TAVSİYEMİZ YÖNERGENİN TAMAMININ DİKKATLİCE OKUNARAK UYGULANMASIDIR.

 1. Madde-4 “d” fıkrası,

  Doğrulanmış brüt ağırlık: Dolu konteynerin bu Yönergede belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

 2. Madde-4 “e” fıkrası,

  Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi: Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten tarafından veya yetkilendirdiği kişilerce hazırlanarak onaylanan ve taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilen basılı veya elektronik formatta Türkçe ve İngilizce dilinde düzenlenen belgeyi,

 3. Madde-4 “p” fıkrası,

  Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt ağırlığını veya yükün, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemelerinin ağırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla akredite laboratuvarlarca kalibrasyonu ve ağırlık ölçüm doğrulaması yapılan tartı aletini,

 4. Madde-5 “2” fıkrası,

  Konteynerin birden fazla tarafça doldurulması ve/veya konteynerin içerisinde birden fazla tarafa ait yükün bulunduğu parsiyel yüklemelerin söz konusu olduğu durumlarda, konteynerin brüt ağırlığı, taşıma sözleşmesinde yükleten veya yükleten niteliğine haiz taşıma işleri organizatorü tarafından, bu Yönergede belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanır.

 5. Madde-5 “3” fıkrası,

  Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı doğrulanmış bürüt ağırlık belgesinde açıkça belirtilir. Bu belge yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahıs tarafından düzenlenip onaylanarak taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine gönderilir. Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi taşıyana gönderilen taşıma talimatının bir parçası olabileceği gibi tartı istasyonu operatörü tarafından düzenlenen tartı fişi gibi ayrı bir bildirim şeklinde de olabilir. Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi yükleten veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

 6. Madde-5 “4” fıkrası,

  Yükleten, dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesine yönelik olarak yetkilendirdiği 3. şahıslara ilişkin bilgileri hat operatörüne ve kıyı tesisi işleticisine bildirir.

 7. Madde-5 “5” fıkrası,

  Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahsın/kişinin adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunur. Söz konusu imzanın, ıslak imza veya elektronik imza gibi resmi imza niteliği taşıyan bir formatta olması zorunludur.

 8. Madde-5 “6” fıkrası,

  Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

  a) Konteynerin numarası,

  b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload),

  c) Doğrulanmış brüt ağırlık,

  ç) Ağırlık ölçüm birimi,

  d) Tartım tarihi,

  e) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb),

  f) Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2),

  1) Yöntem-1 için, tartı aleti operatörünün adı/unvanı:

  2) Yöntem-2 için yetkilendirilen yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası.

  g) İmzalayanın adı soyadı/unvanı.

 9. Madde-5 “14” fıkrası,

  Yöntem-1 ve Yöntem-2’de kullanılan tartı aletleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılan ve sertifikalandırılan tartı aleti olmak zorundadır. Söz konusu tartı aletlerinin kalibrasyonu ve ağırlık ölçüm doğrulamasının 6 (altı) ayı geçmeyen periyotlarda yapılması zorunludur.

 10. Madde-7 “1 ve 2” fıkrası, brüt ağırlıkların belirlenmesinde tespit edilen tutarsızlık hakkındadır.

 11. Madde-11 “1, 2 ve 3” fıkrası, yanlış bildirim hakkındadır.

 12. Madde-14, yükletenin sorumlukları tanımlanmıştır. Önemlidir.

 13. Madde-18, tartı operatörünün sorumluluklarını tanımlamıştır.

 14. Dördüncü bölüm, doğrulanmış brüt ağırlık tespit yöntemleri hakkındadır. Madde-20 “yöntem-1” madde-21 “yöntem-2” tanımlamaktadır.

 15. Madde-22, yöntem-2  yi kullanacakların edinmesi gereken belgeleri ve izlenecek yolu tanımlamaktadır. Buna uymayan işlemler geçerli olmayacaktır.


     Tartım methodları                         DBA yetkilendirme örneği                     DBA-VGM Formu

SERTİFİKASYON
© 2016 Copyright
BAYKON Endüstriyel Tartım Sistemleri
Tüm hakları saklıdır
MERKEZ (İSTANBUL)
BAYKON Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres :
Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B
Organik Cad. No:31 34953
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
 EGE (İZMİR)
BAYKON EGE Endüstriyel Tartım Sist.San.veTic.A.Ş.
Adres :
Atatürk Organize San. Bölgesi
10024 Sok. No:3 35620
Çiğli / İzmir / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
 GÜNEY ANADOLU (MERSİN)
BAYKON Tarmak Tartı Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres :
Portakal Mah.
M.Mücahit Rıfat Uslu Cad. No:68
33090 Toroslar / Mersin / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
Üye Girişi / Login